De geschiedenis van Instituut Wegerif - 1888 - 1908

1910 Instituut Wegerif aan de Canisiussingel Nijmegen.

image-20181220155506-3.png

Wegerif Van der Brugghenstraat
Lees en klik hier voor het Wegerif dossier.
Dossier Instituut Wegerif

In het jaarboek 2021 van de vereniging NUMAGA is een artikel gewijd aan Gerrit Wegerif.

Instituut Wegerif

De Nijmeegsche Schoolvereeniging (NSV) kwam in 1908 voort uit het vermaarde ‘Instituut voor Jongeheeren’, een dure HBS privéschool die eind 19de eeuw was opgericht door G. Wegerif. De school voor neutraal lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs (ULO) was dan ook sinds 1908 gevestigd in de villa aan de Van der Brugghenstraat 5 en hoek Canisiussingel. Na jaren van financiële zorgen lukte het na de Eerste Wereldoorlog om flink te groeien, maar daardoor werd de statige villa aan de rand van het centrum al snel te klein.
Oprichter was Gerrit Wegerif, geboren in Apeldoorn 30 maart 1858, van beroep onderwijzer, overleden in 1913 op 55 jarige leeftijd.

De vereniging NUMAGA heeft in december 2021 in haar jaarboek een artikel geschreven over Wegerif.
In volgend jaarboel 2022 wordt een artikel geschreven over de NSV. Onze website en redactie hebben hieraan medegwerkt.


Van der Brugghenstraat 5 Nijmegen

Vanuit de Hertogstraat in de richting van de Oranjesingel, links de Van der Brugghenstraat met het instituut. Wilhelminaperk met boom.

 

Het gebouw uit 1888-1890 was gebouwd samen met enkele herenhuizen nabij de Canisiussingel hoorde dit gebouw bij het 'Instituut Wegerif', een door G. Wegerif opgerichte kostschool, waar alleen plaats was voor kinderen van zeer welgestelde ouders. De basis van de latere NSV was gelegd.

Boven de ingang van het schoolgebouw aan de Van der Brugghenstraat prijkten twee engelen, die een wapenschild vasthielden. Bij de sloop van het oude schoolgebouw, dat inmiddels al was verbouwd tot woningen, werd het beeldhouwwerk bewaard en teruggeplaatst op de nieuwbouw.

Welk wapen de engelen vasthouden, is niet bekend: de oorspronkelijke beschildering is bijna helemaal afgebladderd en het beeld verkeerde toen nog in slechte staat. Na de oorlog worden hier door de Universiteit colleges verzorgd voor Letteren en later voor Rechten. Omstreeks 1980 werd aan de Van der Brugghenstraat 5 een appartementencomplex opgetrokken.